fotoutflykt till Slereboåns dalgång

 

Jag tänkte att vi skulle ta en utflyckt till en urskog består av 100–120-årig granskog

”Slereboån rinner fram genom en markerad granskogsklädd dalgång mellan gårdarna Röserna och Svedjan inne i Risveden.

Dalgången kantas mot norr av långa bergbranter med naturskog. Nedanför dessa finns flera källkärr där grundvattnet bryter fram. I väster ansluter Gäddevadsbäcken med sina forsar och fall.”

”Reservatet ligger i Ale kommun 5 km norr om Skepplanda. Infart finns vid Röserna utefter vägen mot Kvarnabo.”

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Vi träffas på Skeppslanda Pendelparkering

När : söndag 20 sep

Tid: kl.10.00

Du kan anmäla dig på eventet på FFG Forum

https://www.facebook.com/events/667025737352176