Ändrad mötesform

Medlemsmötet 19 januari kommer att ske online.

Då ytterligare åtgärder mot spridningen av covid-19 nu presenterats av Folkhälsomyndigheten har vi beslutat att förlägga vårt medlemsmöte online istället. Vi kommer att köra via Teams med start kl 19:00. Läs mer här i vårt uppdaterade inlägg om mötet.