Photo: Cesar Gutierrez

Ny bildgrupp – Grupp Analog.

En ny bildgrupp håller på att skapas och med intresset inom analog fotografi. Första mötet kommer att ske tisdagen den 24 februari på John Scott’s Stable kl 18:00. Är du …