This content has been archived. It may no longer be relevant

Hemsidetävlingen (digitalt)

Se alla bilder samt redovisning av topp 5.

Oktober “Mitt Göteborg”
www.fotografiska.org/hemsidetavlingen-oktober-2018

November “Allhelgona”
www.fotografiska.org/hemsidetavlingen-november-2018

December “Spegling”
www.fotografiska.org/hemsidetavlingen-december-2018

Januari “Djur”
www.fotografiska.org/hemsidetavlingen-januari-2019


Närvarotävlingen (påsikt)

Topp 3 från våra månadsmöten. Påsikt innebär bilder utskrivna på papper. Bilderna nedan visar endast motiven och kan inte jämföras med de uppvisade originalen. Man röstar på två bidrag i platsordningen 1 till 2, där 1 är bäst. Klicka på bidragen för att se dom i full skala.

Februari | “Självbild”

Mars“Ljus”

April | “Yrke”

September “Fritt tema”

Oktober “Mitt Göteborg”

November “Allhelgona”

 December | “Spegling”

 Januari | “Djur”