FFG Årsmöte för året 2009

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
DEN 11 FEBRUARI 2010

Vi ses på Nordengården där kvällen inleds med sedvanlig samling och fika från kl 1830.

Årmötesförhandlingarna startar kl 1900.

Vi korar årets klubbmästare samt stormästare 2009 med efterföljande bildvisning

Inlämnade motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari.

Adress för inlämnade motioner är:
tekenstam@yahoo.se
eller
Fotografiska Föreningen i Göteborg
c/o T.af Ekenstam, Flöjtgatan 33, 421 39 V.Frölunda

Lämna ett svar