Återlämning av utställningsbilder till årsmötet

Inför årsmötet den 16 februari har du som var med och ställde ut på jubileumsutställningen chansen att få tillbaka dina bilder. Enligt tidigare utskick skulle varje utställare betala monteringen för varje bild. Denna belopp är något högre än vad det tidigare sagts och detta på grund av att alla bilder hade olika storlekar och följaktligen fick Kållereds Ram och Listverkstad skära ut passepartouterna och montera i olika storlekar.

För att få tillbaka dina bilder ska 100 kr/bild vara inbetalt, antingen via vårt plusgiro eller direkt på plats till kassören som har hand om utdelningen under årsmötet. Därefter får ni tillbaka era bilder.

De bilder som återstår, efter beslut av styrelsen, tillfaller föreningen och kommer att arkiveras för framtida utställningar.

Lämna ett svar