Så var årsmötet 16 feb 2012

Kvällen den 16 februari genomförde FFG sitt årsmöte. Ordförande Géza öppnade mötet och formalia gick igenom. Tre motioner kom in till årsmötet och behandlades. Protokollet från årsmötet kommer i ett separat inlägg.

Géza förbereder inför mötet!

Stora diskussioner förekom under mötets gång, ordföranden försökte hålla ordning.

Efter att all formalia genomfördes så celebrerade vi vinnarna i klubbmästerskapen. Vinnarna, István Lichner och Daniel Hasselberg, mottog varsin plakett och diplom. Daniel tog dessutom emot vår nyetablerade vandringspris för den medlem som tagit totalt antal tävlingspoäng från både hemside- och närvarotävling. Grattis säger vi till båda.

Daniel tar emot vandringspriset från föregående ägare Johnny som gjorde en snabbvisit under kvällen.

Stolt vinnare av vandringspriset.

Kutymt låter vi vinnarna i respektive tävlingsdel även få presentera sig själva med en bildvisning. István visade sina underbara alster från bl a sin makrofotografering och landskapsfoto. Vi tackar István för detta. Daniels bildvisning kommer att visas till nästa medlemsmöte.

Foton är alltid roligt att se på och här kommer några bilder som Bertil Adania har tagit under kvällen.

Lämna ett svar