Årsmöte 2014 – 13 februari

Det är dags att ha årsmöte i Fotografiska Föreningen i Göteborg. Ladda ner utskriftbar Kallelse årsmöte 2014!

Läs Verksamhetsberättelse 2013!

Läs Ekonomisk rapport 2013!

Läs Motioner 2014!

Kvällen avslutas med prisutdelning och bildvisning av vinnarna i klubbmästerskapet.

Plats: Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg

Tid: Start för fika från kl 18:30, förhandlingarna startar kl 19:00

 

Dagordning 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 st. protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 6. Presentation av föreningens verksamhetsberättelse
  och ekonomiska rapport av 2013
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet
 9. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2015
 10. Val av styrelse jämte suppleanter enl. valberedningens förslag
 11. Val av revisor jämte suppleant enl. valberedningens förslag
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Information från styrelsen
 15. Årsmötet avslutas

3 svar på ”Årsmöte 2014 – 13 februari

 1. Géza Pályi Inläggsförfattare

  Hej Thomas!
  Ingen budget är lagd ännu, utan något för nästa styrelse att ta upp. Fundera över vad du vill att FFG ska satsa på så tar vi upp allt efter årsmötets formaliteter under kvällen.

 2. Thomas Andrén

  Finns det någon budget för 2014?

  Hälsn.
  Thomas A

 3. Mats Hansson

  Föreslår en punkt “Övrigt” där jag tänkte framföra frågan ifall en medlemsförteckning har vuxit fram.

  Hälsn.
  /Mats H

Lämna ett svar