Hasselblad Center – Fotografi i Sverige 1970-2000

Ett knappt 20-tal fotoklubbsmedlemmar trotsade idag kylan och väntade tappert på att konstmuséets dörrar skulle öppnas. Väl där inne fick vi under en mycket intressant guidning höra hur svensk fotografi utvecklats från 1970-talets mörka, socialrealistiska bilder på arbetare via 80-talets mer frispråkiga, utmanande färgbilder till 90-talet där konstfotografin blev en mycket tydligare egen genre. Det var en mycket bred utställning med många namnkunniga deltagare: Anders Petersen, Hans Gedda, Tuija Lindström, Dawid, Lars Tunbjörk m.fl.

På grund av ett missförstånd blev guidningen något stressad och vi hade gärna hört mer om både enskilda fotografer och strömningarna i samhället under den period som utställningen täcker. Utan denna guidning kan nog utställningen kännas lite svåröverskådlig då få av fotograferna deltar med mer än 3-4 bilder och det blir svårt att sätta dem i något sammanhang. Hasselblad Center ordnar öppna visningar med guide varje söndag kl 13 fram till den 11 maj då utställningen stänger.

Länk till Hasselbladsstiftelsen: http://www.hasselbladfoundation.org/current-exhibition/sv/

Lämna ett svar