Årsmöte 2015 – 26 februari

Det är dags att ha årsmöte i Fotografiska Föreningen i Göteborg. Ladda ner utskriftbar Kallelse Årsmöte 2015!

Motioner ska vara inkomna till och med 12 februari! Motioner skickas till info (a) fotografiska.org eller kan skickas via vårt kontaktformulär på hemsidan.

 • Verksamhetsberättelse (kommer inom kort)
 • Ekonomisk rapport (kommer inom kort)
 • Motioner (kommer inom kort)

Kvällen avslutas med prisutdelning.

Plats: Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg

Tid: Start för fika från kl 18:30, förhandlingarna startar kl 19:00

 

Dagordning 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 st. protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 6. Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport av 2014
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet
 9. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2016
 10. Val av styrelse jämte suppleanter enl. valberedningens förslag
 11. Val av revisor jämte suppleant enl. valberedningens förslag
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Information från styrelsen
 15. Årsmötet avslutas

Lämna ett svar