80 års jubileum – första träffen

Tisdag 13 oktober träffades ett 20-tal medlemmar för att göra en första brainstorm kring vårt kommande 80-års jubileum. Många härliga idéer kom fram under kvällen. Tankekartan bifogad här (tryck på den så öppnas den större) visar på våra idéer. Ur detta virrevarr av tankar uppstod fem olika grupper;

Reklam och tryck, Aktiviteter, Utställning, Fest och Medlemsmöten.

Tanken är att man deltar i den grupp man känner att man vill delta i och att detta sedan mynnar ut i ett fantastiskt 80-års kalas. Tanken är ett jubileum för oss medlemmar där vår glädje och stolthet över att vara medlem i FFG sprider sig utanför till andra som ännu inte är medlemmar. Vi vill visa föreningens variation och bredd och vi vill att alla medlemmar ska våga visa sina bilder.

Vi är fotografer!

Att skapa ett oförglömlig fest är ett uppdrag vi önskar dela med så många som möjligt för att orka genomföra allt skoj. Titta på tankekartan och gruppbeskrivningen och fundera på: Var kan du hjälpa till?

FFG_80_år

Reklam och tryck – gruppen funderar kring hur vi kan göra reklam för våra aktiviteter och utställning/ar. De ansvarar för föreningens fotobok, att samla in bilder och skapa layout. De plockar även fram en ny logga till föreningen.

Aktiviteter – plockar fram aktiviteter att genomföra under festhelgen/veckan, pratar med föreläsare, funderar på workshops och andra aktiviteter som visar på den variation föreningen har.

Utställning – gruppen hittar passande utställningslokal och har huvudansvar för att bilder samlas in. Funderar på hur inramning ska ske. Ska vi ha en lokal eller flera, hur ska det göras?

Fest – gruppen planerar för de fester vi har under jubileet. Vernissage, fest för bara medlemmar, efterfest på en spårvagn. You name it!

Medlemsmöten – en grupp som funderar lite extra på hur vi kan knyta samman årets medlemsmöten med jubileet. Aktiviteter under året som är lite extra. Föreläsare från tidigare år.

Anmäll ditt intresse till hanna@fotografiska.org.

Lämna ett svar