Bildanalys på februarimötet

Medlemsmötet i februari kommer att handla om bildanalys och att vi diskuterar våra bilder med varandra.
Vi startar direkt efter när årsmötet är avklarat.
Eva Brandin kommer att hålla en kortare inledning i ämnet där vi alla diskuterar några bilder
utifrån ca 10 frågor för att få inblick i hur man gör en bildanalys (semiotik)
Exempel på frågeställningar kan Du se i denna kortare film
https://www.youtube.com/watch?v=OQSYYJqE3nQ
Vi delar vi upp oss i mindre grupper och diskuterar våra medtagna foton,
antingen utskrivna (helst) eller med dator/iPad.
Ta med Dig några foton som Du vill diskutera.
Passa gärna på att ta med det /de kandidater till foton
som Du vill använda i jubileumsboken och kanske på våra utställningar under året
Vad gäller vald bild till jubileumsboken, så finns det ett önskemål (men inget krav)
om att bilderna är tagna i nutid så att boken också blir en dokumentär över fotograferandet under 2010-talet,
extra kul om bilden dessutom har en koppling till FFG
Välkommen till en intressant diskussion om bilder
/Eva och Martin

Lämna ett svar