D_ Fotografiska Föreningen i Göteborg_Jarmo Väyrynen_övergiven