Medlemsmöte online 13 januari 2021

 

 

Välkommen till Medlemsmöte online

Januarimötet den 13 jan kl. 19.00 körs på Teams. Kvällens värd är Dag Vemund Ljung- Haanäs

Kvällen blir det två medlemmar som kommer att föreläsa

  • Göran Kvick  ska visa vinterbilder och prata om olika sätt att fotografera, vad man kan tänka på.
  • Jarmo Väyrynen ska visa Ballet och modellbilder tillsammans med sin systerdotter.
    Nora ska visa bilder från andra fotografer som har fotograferat henne.
  • Vi kommer att prata om ett nytt projekt ”Göteborgs 400-årsjubileet” det blir mer info på mötet.

 Nora Ekman
Hon har gått på Kungliga balettskolan i Stockholm efter högstadiet så åkte hon
Till Ryssland Perm State Ballet School där var hon 4 år för att bli professionell Ballet dansare.

Länk till mötet kommer att finnas tillgänglig på FFG forum, vår Facebooksida för medlemmar, strax innan start. 

Har du inte installerat gratisversionen av Microsoft Teams så funkar det även att delta via de senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome.

Här är Länken till Medlemsmötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:da4fbec4c85d4625a2ee53fdcae676db@thread.tacv2/1610543286775?context=%7B%22Tid%22:%2218ce482d-2036-43d5-96f0-caf6ad60fbe8%22,%22Oid%22:%2224b868c9-3948-439f-a3da-4e034cf4e629%22%7D