Års- och medlemsmöte online 10 februari

Bild: Anders Wester

VÄLKOMMEN TILL ÅRS- OCH MEDLEMSMÖTE ONLINE

Onsdag 10 februari 2021
Mötet startar kl 19:00 online, via Teams.

Vi startar med årsmöte enligt tidigare kallelse, därefter tar vårt ordinarie medlemsmöte vid.

Projekt Göteborg 400 år – med Anders Wester
Med anledning av klubbens projekt inför Göteborgs 400-årsjubileum så har vi bjudit in Anders Wester, välkänd för sina bilder på vår stad,  att prata kring hur vi kan och bör tänka runt projektet. Motiv, ingångsvinklar, dokumentärt bildtänk m.m. Tanken är att våra bilder skall utmynna i en utställning och/eller bok och upplägget bygger på olika teman under året.

Länk till mötet kommer att finnas tillgänglig på FFG forum, vår Facebooksida för medlemmar, strax innan start. 

Har du inte installerat gratisversionen av Microsoft Teams så funkar det även att delta via de senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome.

Varmt välkomna!