Fotoutflykt Slereboåns Dalgång

 

 

Fotoutflykt Slereboåns Dalgång

Jag tänkte att vi skulle ta en utflykt till en urskog består av 100–120-årig granskog

”Slereboån rinner fram genom en markerad granskogsklädd dalgång mellan gårdarna Röserna och Svedjan inne i Risveden.
Dalgången kantas mot norr av långa bergbranter med naturskog. Nedanför dessa finns flera källkärr där grundvattnet bryter fram. I väster ansluter Gäddevadsbäcken med sina forsar och fall.”

”Reservatet ligger i Ale kommun 5 km norr om Skepplanda. Infart finns vid Röserna utefter vägen mot Kvarnabo.”

Om du behöver plats i en bil skriv ett meddelande och anmäl dig på eventet FFG Forum så plockar vi upp folk i stan.
Eller mejla mig jarmovayrynen69@gmail.com om du inte har Facebook

Vi träffas på Skeppslanda Albotorget Pendelparkering
När: lördag 1 april
Tid: kl.10.00