LÄSA BILD, PRATA BILD – Bilddiskussion

 

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE
Vi börjar med fika kl 18:30.
Mötet startar vid 19:00 och avslutas runt kl 21:30.
 
LÄSA BILD, PRATA BILD – Bilddiskussion
Anders von Brömssen inleder med en presentation
motsatsparet attraktion och repulsion får ersätta det alldagliga ”bra bild” och ”dålig bild”. Det som påverkar hur vi uppfattar en
bild kan handla om hur länge vi tillåter oss att observera eller reflektera över bilden.
Något händer med oss innan vi ens hinner tänka, något händer medan du tänker och ’analyserar’
bilden och något kan ha hänt på ett så djupt sätt att du faktiskt minns bilden en god stund efter du betraktat bilden.
Vi bildar små grupper för intressanta diskussioner kring utvalda bilder.

 

BILDTEMA – VÄDER
Vi rullar på med våra bildutmaningar. Tanken är att man helst använder nytagna bilder så att man får en anledning att komma ut och fotografera. Vi fortsätter med printade bilder så ta gärna med en eller två på aktuellt tema om ni har. Bilder kan printas i vår studio. Komplettera gärna med en digital kopia för visning på projektorduken. Lite skön bilddiskussion kanske kan uppstå. Mars månads tema är “Väder”.

Om du vill ha hjälp med printning kan du maila din/a bild/er till Bengt@fotografiska.org. Pris: 15:-/A4, 30:-/A3.

REDOVISNINGAR OCH ALLMÄN INFO
Vad har hänt och vad kommer att hända i klubben framgent. Redovisningar från klubbverksamheten

 
För medlemmar Länk till Facebookeventet där ni anmäler er hittar ni HÄR

OBS! Vid eventuella förhinder – glöm inte att uppdatera er anmälan till “Kan inte komma”.
Anmälan styr mängden fika som köps in. Så slipper vi slänga mat i onödan.
Varmt Välkomna