Välkommen till PlanketGBG FFG är på plats.

 

Funderar du bli medlem kom och träffa oss på ö-festen på Ringön

När: lördagen den 2 september 2023 mellan kl. 11-17.
Var: Järnmalmsgatan Ringön

FFG deltar med 2 löpmetrar där medlemmarna har fått bidragit med bilder.

PlanketGBG är en av Sveriges bredaste fotografiska utomhusutställningar. En dag och en plats för fotografer och allmänhet att mötas på samt en chans att träffa fotograferna bakom bilderna och skapa nya bekantskaper. Över 100 fotografer kommer i år att ställa ut sina bilder där varje fotograf får en meter att hänga på.

Vi ser verkligen fram emot årets utställning som efter 13 år utanför Trädgårdsföreningen, nu kommer att ske i samarbete med Ö-festen ute på Ringön lördagen den 2 september mellan kl. 11-17.

Det är lätt att ta sig hit, spårvagn 5, 6 och 10 eller buss 16 till Frihamnen och sedan en kort promenad.