This content has been archived. It may no longer be relevant

Här kommer en kort sammanfattning över vilka regler som gäller för klubbmästerskapet hos oss på Fotografiska Föreningen i Göteborg.

Allmänt

 • För att kunna delta krävs det att du är medlem i Fotografiska Föreningen i Göteborg.
 • Klubbmästerskapet startar från och med februari till januari året därefter.
 • Klubbmästerskapet har två klasser, digital (hemsida) och påsikt (närvaro).
 • Klubbmästerskapet innefattar nio deltävlingar för vardera klass, en för varje klubbmöte.
 • Varje deltävling har ett tema, inför varje termin ska det finnas minst ett ‘fritt tema’.
 • Temat annonseras på klubbmötet innan.
 • Samma bild får inte förekomma mer än en gång under ett klubbmästerskap. Detta innefattar båda klasserna.

Hemsidetävlingen (digital)

 • Max två bidrag per medlem.
 • Bidraget ska vara maximalt 900 pixlar på den längsta sidan.
 • Bidragen skickas in till adress/länk som annonseras inför tävlingen.
 • Sista dag för inskick är oftast lördag, ca 1½ vecka innan nästa klubbmöte.

Röstning

 • Röstning sker via formulär online.
 • Röstningen sker oftast under veckan innan nästa klubbmöte.
 • Röstberättigade är endast klubbens egna medlemmar, inga utomstående
 • Man röstar på fem bidrag genom att dela ut poäng från 1 till 5, ju högre poäng desto bättre bild
 • Man får inte rösta på sina egna bidrag

Påsiktstävlingen (fotopapper)

 • Max två bidrag per medlem.
 • Finns ingen maxgräns, men rek. max 40 cm på längsta sidan.
 • Bidragen ska tas med till nästa klubbmöte och registreras av tävlingsansvarig.

Röstning

 • Röstning sker med röstlappar.
 • Röstberättigade är alla närvarande på klubbens möte, även besökare och inbjudna.
 • Man röstar på två bidrag i platsordningen 1 till 2, där 1 är bäst.
 • Man får inte rösta på sina egna bidrag.

Poängräkning och ranking

 • Alla deltagare får en deltagarpoäng per bild vare sig de kommer först eller sist.
 • De som kommer i topp tio får även tävlingspoäng. Följande enkla tabell visar hur mycket man får:
  1a plats – 15 poäng
  2a plats – 10 poäng
  3e plats – 7 poäng
  4e plats – 5 poäng
  5e plats – 3 poäng
  6e – 10e plats – 1 poäng
 • Delar två eller fler bidrag samma placering efter rösträkning får alla bidrag lika mycket tävlingspoäng. Därefter hoppar man inte över placeringar under.
 • Den som efter alla deltävlingar får högsta poäng i rankingen blir stormästare för respektive klass.
 • Den som efter alla deltävlingar får högsta sammanlagda poäng i alla klasser blir klubbmästare.
 • Prisutdelning sker på årsmötet.

Lämna ett svar