Tema porträtt.

Tävlingstemat för februari är Porträtt. 

Ta fram de där porträtten som blev extra bra och skicka in från och med nu. 
Har du ett par till så tar du med dig dom till påsiktstävlingen 12/2.

Helst nytagna bilder.

Sista datum är 3 februari för inlämning till hemsidetävlingen. 
Bidragen skickas in via länk som visas på FFG forum, vår Facebookgrupp för medlemmar.

Välkomna att bidra!

Hemsidetävlingen (digital)

  • Max två bidrag per medlem.
  • Bredd eller höjd på bidraget får vara 900 pixlar. Överstig inte detta.
  • Vill och kan du så sparar du bilderna i sRGB för bästa färgåtergivning på skärm.

Påsiktstävlingen (fotopapper)

  • Max två bidrag per medlem.
  • Finns ingen maxgräns, men rek. max 40 cm på längsta sidan.
  • Bidragen ska tas med till nästa klubbmöte och registreras av tävlingsansvarig.

Klubbmästerskapet har två klasser, digital (hemsida) och påsikt (närvaro).  För att kunna delta krävs det att du är medlem i Fotografiska Föreningen i Göteborg. Samma bild får inte förekomma mer än en gång under ett klubbmästerskap. Detta innefattar båda klasserna. Mer information om tävlingar finns här: www.fotografiska.org/tavlingar/